Tên tiếng Việt:          Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Tên tiếng Anh:          Center for Research and Application of Science Technology

Tên viết tắt:               CAST

Trụ sở chính:             Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP HCM

Giám đốc:                  Ông Phạm Quang Thành

Địa chỉ email:            dichvu.cast@gmail.com

Điện thoại:                 0901.696.222 / 028.66 828.606

Mã số thuế:                0314902658

Tài khoản NH:          Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ hòa

Số Tài khoản:            18010000128898