Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (CAST) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đã được Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động số: 364/ĐK-KHCN, chuyên cung cấp các dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn/ Thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường:

Theo giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp với mã số: ĐK 370; Quyết định chỉ định cho đơn vị đủ năng lực Kiểm định PTĐ với mã số: N393; Giấy chứng nhận hoạt động đăng ký thử nghiệm số đăng ký: 404/ĐTN-TĐC; Chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn 17025: 2017 mã số VALAS: 014; áp dụng cho các thiết bị sau:

    • Thiết bị phân tích sử dụng trong phòng thí nghiệm.
    • Thiết bị sử dụng trong quan trắc môi trường.
    • Thiết bị đo lường trong công nghiệp.
    • Thiết bị đo lường trong Y tế

Khi có yêu cầu hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo, Quý khách liên hệ một trong hai phương thức sau:

  • Trụ sở chính: 285 CMT8, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
  • Phòng thí nghiệm: 436A/24 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

            Số điện thoại: 028.668.28.606 - 0901.696.222

            Thời gian làm việc:  thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 08:00 – 12:00, chiều từ 13:00 đến 17:00

Tải về: Phiếu tiếp nhận, trả mẫu