Kiểm định/Hiệu chuẩn <p> các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục

Theo các quy định của pháp luật và các yêu cầu về kỹ thuật, để đảm bảo độ tin cậy của số liệu quan trắc, các thiết bị đo của hệ thống quan trắc tự động, liên tục phải được kiểm định, hiệu chuẩn. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các thông tư, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường đối với các hệ thống quan trắc nước thải, khí khải, không khí xung quanh tự động, liên tục. Các nội dung hướng dẫn bao gồm:

1. Biện pháp kiểm soát đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn)

1. Thiết bị bắt buộc thực hiện kiểm định: theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, các thiết bị đo của các trạm quan trắc tự động, liên tục phải tiến hành kiểm định được quy định:

a.Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (khí thải, không khí xung quanh) gồm các thiết bị đo SO2, NO, NO2, CO, CO2, hàm lượng bụi;

b.Trạm quan trắc nước tự động, liên tục (nước thải, nước mặt, nước ngầm) gồm các thiết bị đo pH, EC, DO, Độ đục, TDS.

c.Theo quy định, các thiết bị đo nói trên phải được kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng chính thức; kiểm định định kỳ 12 tháng trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa.​​​​​​

2.Thiết bị thực hiện hiệu chuẩn: tất cả các thiết bị không thuộc danh mục kiểm định ở trên, có ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả quan trắc, thì phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng và phải được hiệu chuẩn định kỳ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

2. Đơn vị thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn

  1. 1.Việc kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo phải được thực hiện bởi các đơn vị đã đăng ký hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, được chỉ định thực hiện kiểm định và có phạm vi, năng lực phù hợp theo Thông tư số 24/2013/TT- BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

2.Các bằng chứng về việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn (tem và giấy chứng nhận) phải được lưu giữ và quản lý có hệ thống theo thời gian để sẵn sàng cung cấp và xuất trình với các cơ quan có thẩm quyền

-----------------------oOo-------------------

Hiện tại, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (CAST)  đang là một trong những đơn vị hàng đầu về Kiểm định hiệu chuẩn và đánh giá các trạm quan trắc tự động theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giải pháp phù hợp nhất!

  • Trụ sở chính: 285 CMT8, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
  • Phòng thí nghiệm: 436A/24 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

            Số điện thoại: 028.668.28.606 - 0901.696.222

            Thời gian làm việc:  thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 08:00 – 12:00, chiều từ 13:00 đến 17:00

1 bình luận
binh-luan

nguyễn lưu

07/09/2022

tư vấn báo giá hiệu chuẩn thiết bị quan trắc nước thải COD,TSS

Viết bình luận của bạn: