Kiểm định/hiệu chuẩn

( Có tất cả 4 bài viết )

Kiểm định/Hiệu chuẩn

các thiết bị đo lường

28/07/2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (CAST) cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường thuộc các lĩnh vực khối lượng, độ dài, điện, áp suất, lực, nhiệt,...

Kiểm định/Hiệu chuẩn

trang thiết bị y tế

28/07/2021

ᐉ  Kiểm định trang thiết bị Y tế là việc đánh giá trang thiết bị y tế đó theo quy chuẩn hoặc quy trình riêng biệt để đưa ra kết luận phù hợp hay không phù hợp. Có 2 loại kiểm định...