Cung cấp thiết bị

( Có tất cả 4 bài viết )

Hóa chất, vật tư tiêu hao

28/07/2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (CAST)  Chuyên cung cấp các loại hóa chất thí nghiệm, vật tư tiêu hao,... Nguồn cung cấp của CAST khá phong phú và đa dạng, có thể đáp ứng được...