Hiệu chuẩn áp suất là gì?

Hiệu chuẩn áp suất là so sánh đầu ra của thiết bị được sử dụng để đo áp suất với thiết bị đo áp suất khác hoặc tiêu chuẩn đo áp suất. Điều này thường liên quan đến hệ thống ống nước thiết bị được thử nghiệm (DUT) đến thiết bị tiêu chuẩn và tạo ra một áp lực chung trong mạch đo. Các đầu ra của các thiết bị được so sánh với một hoặc nhiều áp lực, thường là từ các giá trị thấp nhất đến cao nhất của phạm vi toàn dải DUT, hoặc phạm vi mà nó thường được sử dụng. Quá trình so sánh này được thực hiện trong một chuỗi từ mức độ áp suất cơ bản cao nhất, đến các thiết bị đo áp suất hàng ngày, để đảm bảo các phép đo áp suất là chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận hoặc bắt buộc.

Hiệu chuẩn áp suất được sử dụng ở đâu?

Viện đo lường quốc gia

Viện Đo lường Quốc gia (NMI) là một tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện và phổ biến các giá trị đo được theo Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI). Thường có một NMI ở mỗi quốc gia, được chỉ định chính thức và ở một số quốc gia bắt buộc phải thực thi các tiêu chuẩn đo lường trong ngành và khoa học.

Đồng hồ đo piston hiệu chuẩn Fluke được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm của NMI trên toàn thế giới để xác định và phổ biến về cơ bản các giá trị áp suất với độ không đảm bảo thấp. Fluke Calibration cung cấp đồng hồ đo pít tông PG9000 , được thiết kế đặc biệt cho các viện đo lường để nhận ra và phổ biến các giá trị áp suất với khả năng truy nguyên trực tiếp đến các phép đo chiều.

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn sơ cấp

Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn chính cung cấp một liên kết từ các viện đo lường quốc gia hoặc các phép đo có nguồn gốc cơ bản cho các phòng thí nghiệm thứ cấp và các tiêu chuẩn làm việc. Các phòng thí nghiệm này thường thực hiện hiệu chuẩn chính xác rất cao với khối lượng thấp, bao gồm các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn quân sự, nghiên cứu, doanh nghiệp và thương mại hàng đầu.

Một phòng thí nghiệm hiệu chỉnh áp suất chính thường sử dụng các tiêu chuẩn áp suất cơ bản , chẳng hạn như đồng hồ đo pít tông PG7000 hoặc 2400, với khả năng truy nguyên thông qua một viện đo lường quốc gia hoặc một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn chính khác. Để phổ biến các giá trị áp lực chính để các tiêu chuẩn lao động, các phòng thí nghiệm cũng có thể sử dụng các tiêu chuẩn chuyển hiệu suất cao, chẳng hạn như PPC / RPM và 7000 điều khiển áp suất / calibrators và màn áp tham khảo hoặc Người kiểm tra cân nặng áp lực .

Phòng thí nghiệm thứ cấp và cửa hàng hiệu chuẩn thiết bị

Đa số các cơ sở trên thế giới thực hiện hiệu chuẩn áp suất sử dụng chuyển giao hoặc tiêu chuẩn làm việc để hỗ trợ các thiết bị đo áp suất (đồng hồ đo áp suất, máy phát, đầu dò, vv) và các tiêu chuẩn hiệu chuẩn làm việc khác.

Các phòng thí nghiệm này có thể thực hiện một phạm vi từ các thử nghiệm cơ bản đến hiệu chuẩn chính xác cao, và thường ở khối lượng cao hơn so với một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn NMI hoặc chính.

Truy xuất nguồn gốc của các tiêu chuẩn áp suất được duy trì thông qua một phòng thí nghiệm chính hoặc một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn thứ cấp khác.

Để hỗ trợ các tiêu chuẩn làm việc và các thiết bị đo lường hiệu năng cao, phòng thí nghiệm áp suất thứ cấp thường sử dụng các tiêu chuẩn chuyển giao hiệu suất cao, chẳng hạn như bộ điều khiển áp suất / hiệu chuẩn PPC / RPM và 7000 và màn hình áp suất tham chiếu hoặc áp suất người kiểm tra trọng lượng . PG7000 hoặc 2400 piston đồng hồ đo có thể được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe hơn.

Hiệu chuẩn hàng ngày của thiết bị đo lường và tiêu chuẩn làm việc hiệu suất thấp hơn có thể sử dụng cùng tiêu chuẩn chuyển giao hiệu suất cao, hoặc tiêu chuẩn làm việc như thiết bị đo điện tử E-DWT hoặc bộ điều khiển áp suất / bộ chuẩn áp suất PPC4E .

Lĩnh vực, hiệu chuẩn tại chỗ và di động

Thông thường, thiết bị được hiệu chỉnh không thể được loại bỏ khỏi quá trình của nó, hoặc đưa tiêu chuẩn hiệu chuẩn vào thiết bị được kiểm tra có thể làm giảm đáng kể thời gian chết và tiết kiệm nguồn đáng kể.

Fluke Hiệu chuẩn cho phép tại chỗ hiệu chuẩn với các giải pháp vận chuyển như Pressurements kiểm tra trọng tải và bộ so sánh áp, Fluke Hiệu chuẩn RPM4 màn áp tham khảo và E-DWT DWT điện tử thử nghiệm .

Chúng tôi cũng có thể cung cấp giải pháp di động (giỏ hiệu chuẩn, vỏ có thể vận chuyển hoặc hệ thống giá đỡ) với hệ thống hiệu chuẩn tùy chỉnh của chúng tôi . Đối với các ứng dụng cần có giải pháp cầm tay di động, Fluke Calibration cung cấp một loạt các công cụ hiệu chuẩn quy trình công nghiệp , bao gồm các mẫu chuẩn và mô-đun áp lực gồ ghề.

Sản xuất và dịch vụ cảm biến áp suất

Các nhà sản xuất đồng hồ đo áp suất, máy phát áp lực, bộ chuyển đổi áp suất, công tắc áp suất, chỉ báo áp suất và các thiết bị đo áp suất khác sử dụng các tiêu chuẩn hiệu chuẩn để đảm bảo các sản phẩm của họ đáp ứng đặc điểm kỹ thuật.

Họ cũng có thể cung cấp hiệu chuẩn theo dõi áp suất với các thiết bị mới và các dịch vụ hiệu chuẩn để hỗ trợ sau bán hàng. Các quy trình kiểm tra và hiệu chuẩn áp suất này yêu cầu các tiêu chuẩn tham chiếu áp suất từ ​​các chỉ số áp suất cơ bản đến đồng hồ đo piston hiệu suất cao, tùy thuộc vào hiệu suất của sản phẩm đang được thử nghiệm.

Bởi vì các nhà sản xuất kiểm tra và hiệu chỉnh khối lượng lớn thiết bị áp lực giống nhau hoặc tương tự, họ thường sử dụng bộ điều khiển áp suất như bộ điều chỉnh áp suất Fluke và bộ điều chỉnh áp suất 7000 để tự động hóa quy trình. Để kiểm tra các dụng cụ áp suất chính xác rất cao, đồng hồ đo pít tông PG7000 được tự động với bộ xử lý khối tự động PG7000-AMH và bộ điều khiển áp suất PPC.

Hiệu chuẩn dữ liệu không khí

Máy bay sử dụng nhiều cảm biến áp suất khác nhau để xác định áp suất nhiên liệu, áp suất cabin, hiệu suất động cơ, áp suất dòng thủy lực và các đặc tính vận hành quan trọng khác. Việc hiệu chuẩn các cảm biến này phải được duy trì một cách chặt chẽ để đảm bảo vận hành và an toàn máy bay hiệu quả.

Điều quan trọng là hệ thống pitot-tĩnh sử dụng cảm biến áp suất tĩnh tuyệt đối (Ps) để xác định độ cao và tốc độ leo lên (chỉ số tốc độ và tốc độ thẳng đứng) và cảm biến áp suất tuyệt đối (Pt) hoặc áp suất tác động vi sai (Qc) cảm biến, để xác định tốc độ không khí (chỉ báo tốc độ không khí).

Hệ thống điện tử hệ thống điện tử hàng không hiện đại sử dụng đầu vào giá trị áp lực từ các cảm biến này để xác định tốc độ không khí hiệu chuẩn (tốc độ không khí thực), số Mach , độ caovà xu hướng độ cao . Fluke Calibration cung cấp các tiêu chuẩn áp suất RSVM tuân thủ (giảm thiểu tách biệt theo chiều dọc) cho các phép đo hệ thống pitot tĩnh.

Hiệu chuẩn dữ liệu không khí 7750i của Fluke Calibration và màn hình áp suất dữ liệu không khí RPM4-AD được sử dụng để hiệu chỉnh trực tiếp các cảm biến dữ liệu không khí và các bộ kiểm tra dữ liệu đường bay được sử dụng để kiểm tra chúng. Các tiêu chuẩn chuyển giao này phải duy trì khả năng truy nguyên tới các tiêu chuẩn áp suất sơ cấp, chẳng hạn như máy đo pít tông pitot tĩnh 2468 và hệ thống hiệu chuẩn dữ liệu không khí ADCS-601 , được tối ưu hóa để hỗ trợ thiết bị dữ liệu không khí.

Viết bình luận của bạn: